အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အခမ်းအနား

Image

8 months ago

Generation Wave မှ (၂၁.၉.၂၀၁၇) ရက်နေ့
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့၏
ကန်သာဦးခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အခမ်းအနား။